WillekeFledderus.nl

Visual Thinking Strategies

bosjevoeten

Een groep bestudeert een kunstwerk onder leiding van een gespreksleider die telkens drie vragen stelt: 'wat gebeurt hier?', 'waaraan zie je dat?' en 'wat zie je nog meer?'. Het gesprek komt uit de deelnemers zelf, er is geen goed of fout. Deze methode, Visual Thinking Strategie, wint langzaam aan bekendheid in de museum- en onderwijswereld.

Bij Visual Thinking Strategies (VTS) vertellen beschouwers aan de hand van een kunstwerk wat ze zien. Er ontwikkelt zich op deze manier een geanimeerd gesprek waarbij van tevoren niets vastligt. De in Amerika ontwikkelde succesvolle methode stimuleert onder andere het waarnemingsvermogen, het kritisch-analytisch denken, verbetert de taalontwikkeling en leert sociale vaardigheden aan. VTS is in Amerika bijna dertig jaar geleden vanuit de museumwereld ontwikkeld om de esthetische ontwikkeling van beginnende kijkers te stimuleren. Tegenwoordig wordt VTS op succesvolle wijze toegepast in het onderwijs en in de medische wereld, bij zowel kinderen als volwassenen. VTS in het onderwijs is een methode die bestaat uit een tiental lessen in een schooljaar waarbij kinderen verschillende kunstwerken bespreken. De lessen kunnen in het klaslokaal gegeven worden aan de hand van afbeeldingen, maar ook in een museum. In de medische wereld wordt VTS vooral gebruikt bij revalidatieprocessen en bij opleidingen van medici.

VTS Elementen


 • Een serie kunstwerken geselecteerd voor de doelgroep
 • Een homogene groep
 • Stil kijken
 • Stellen van vragen:
  - Wat gebeurt er in deze afbeelding/schilderij/foto?
  - Waaraan zie je dat?
  - Wat kunnen we nog meer ontdekken
 • Luisteren
 • aanwijzen
 • parafraseren
 • verbinden
 • Neutraal blijven, openstaan voor alle opmerkingen

De beste resultaten worden geboekt met VTS als de leerkracht het sterk gestructureerde proces zorgvuldig faciliteert. De leerkracht is bij VTS niet de bron van kennis of de beoordeellaar over goed en fout. Het leiden van een VTS sessie is in wezen vrij eenvoudig maar vergt wel oefening om het goed toe te passen.

VTS sluit aan op verschillende leerdoelen in het onderwijs


• Leert echt/kritisch kijken, geconcentreerd waarnemen.
• Vergroot woordenschat door onder woorden te brengen wat je ziet.
• Leert luisteren naar elkaar.
• Leert respecteren van elkaars mening.
• Integreert kunst in het onderwijs.
• Je kan het niet fout doen.
• Er wordt doorgevraagd.
• Leerlingen die regelmatig geoefend hebben met VTS scoren beter op tests begrijpend lezen.
• Stimuleert om niet alleen af te gaan op eerste indruk.
• Stelt oordeel uit.
• Leert op natuurlijke manier luisteren en meebewegen in het denkproces van anderen.

Social Media

Vindt mij op de volgende social Media.

© 2014 Willeke Fledderus algemene voorwaarden